Στοματ/πικη εξέταση - Λογοθεραπεία - Αποκατάσταση διαταραχών ομιλίας σε παιδιά & ενήλικες

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Αρθρογραφία
Η στοματοπροσωπική εξέταση ελέγχει τα όργανα που εμπλέκονται στον μηχανισμό παραγωγής της ομιλίας. Αναλυτικότερα, εξετάζονται: γλώσσα, χείλη, κάτω σιαγόνας, μαλακή / σκληρή υπερώα, λάρυγγας, δόντια, αναπνοή, ποιότητα φώνησης. Παρακάτω αναλύεται ένας σύντομος στοματοπροσωπικός έλεγχος:

Πρόσωπο
Παρατηρούμε το πρόσωπο του ασθενή σε α) ηρεμία και β) κίνηση.
Διαπιστώνουμε εάν υπάρχει: συμμετρία, σπαστικότητα στους μύες και εκφραστικότητα.
Επιπλέον, ζητάμε από τον ασθενή να κοιτάξει προς τα πάνω χωρίς να κουνήσει το κεφάλι του. Τα φυσιολογικά άτομα όταν στρέφουν το βλέμμα τους παραμένει σταθερό το κεφάλι.

Στόμα
Παρατηρούμε το στόμα του ασθενή σε α) ηρεμία και β) κίνηση.
Διαπιστώνουμε εάν υπάρχει: συμμετρία.

Χείλη
Ελέγχουμε τη δύναμη των χειλιών.
Ζητάμε από τον ασθενή να γεμίσει / φουσκώσει με αέρα τα μάγουλά του, εμείς πιέζουμε τα μάγουλά του και ο ασθενής προσπαθεί να κρατήσει μέσα τον αέρα.
Ζητάμε από τον ασθενή να σουφρώσει τα χείλη του, σαν να στέλνει φιλί.

Κάτω γνάθος / σιαγόνας
Παρατηρούμε την κάτω γνάθο του ασθενή σε ηρεμία. Δηλαδή, όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ηρεμία με κλειστό το στόμα του, ελέγχουμε αν το σαγόνι του πέφτει προς τα κάτω με αποτέλεσμα να ανοίγει το στόμα.
Παρατηρούμε την κίνηση του σαγονιού. Ζητάμε από τον ασθενή να κλείσει το στόμα του και να κουνήσει το σαγόνι του αριστερά και δεξιά, εναλλάξ. Στη συνέχεια κάνουμε το ίδιο με ανοιχτό το στόμα.
Παρατηρούμε τη δύναμη των σαγονιών του ασθενή. Ζητάμε από τον ασθενή να προσπαθήσει να κρατήσει το στόμα του κλειστό ενώ εμείς προσπαθούμε να το ανοίξουμε πιέζοντας το σαγόνι προς τα κάτω. Στη συνέχεια, ζητάμε από τον ασθενή να κρατήσει το στόμα του ανοιχτό ενώ εμείς πιέζουμε την κάτω γνάθο προς τα πάνω.

Γλώσσα
Παρατηρούμε τη γλώσσα ως προς: το μέγεθος, το χρώμα και την υφή.
Ελέγχουμε: - αν η γλώσσα του ασθενή είναι συμμετρική σε ηρεμία και αν μπορεί να παραμείνει σταθερή – αν μπορεί να εξωθήσει τη γλώσσα του – αν ανυψώνεται φυσιολογικά.
Παρατηρούμε το εύρος της κινητικότητας της γλώσσας του ασθενή. Ζητάμε από τον ασθενή να περιστρέψει τη γλώσσα του γύρω από τα χείλη του (να τα γλείψει), να ακουμπήσει με τη γλώσσα του το άνω χείλος, να κινήσει την γλώσσα του γρήγορα αριστερά και δεξιά.
Ελέγχουμε τη δύναμη της γλώσσας ζητώντας από τον ασθενή να εξωθήσει τη γλώσσα του και να προσπαθήσει να την διατηρήσει έξω ενώ εμείς σπρώχνουμε με ένα γλωσσοπίεστρο προς τα μέσα.
Ελέγχουμε τη διαδοχοκίνηση ζητώντας από τον ασθενή να πει πολλές φορές και γρήγορα τις συλλαβές /pa/ - /ta/ - /ka/.

Υπερώα
Παρατηρούμε αν η σκληρή υπερώα είναι α) στενή, β) ψηλή, γ) φυσιολογική.
Παρατηρούμε αν η μαλακή υπερώα ανυψώνεται ζητώντας από τον ασθενή να παράγει ένα παρατεταμένο /aaaaaaaaaaaaaa/.

Λάρυγγας
Για τον έλεγχο του λάρυγγα ζητάμε από τον ασθενή:
-να βήξει δυνατά, έτσι ώστε να εξετάσουμε την γλωττιδική πίεση και τους μύες του λάρυγγα
-να παράγει μια δυνατή κραυγή (ή γλωττιδική αποφόρτιση)
- να κάνει γρήγορες και έντονες εισπνοές.


Οι παραπάνω εξετάσεις γίνονται από εξειδικευμένους λογοθεραπευτές με σκοπό την εύρεση κάποιας δυσλειτουργίας του μηχανισμού ομιλίας. Σε περίπτωση παθολογίας, γίνονται στοματοπροσωπικές ασκήσεις με σκοπό την ενδυνάμωση της προβληματικής περιοχής.
Κέλλυ Κολοβέα - Λογοθεραπεύτρια


Πηγές:
Motors speech disorders - Duffy
American speech - language - hearing assosiation / Asha_________________________________________

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού