Παιγνιοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Αποκατάσταση διαταραχών ομιλίας σε παιδιά & ενήλικες

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Υπηρεσίες"Το παιχνίδι είναι εκείνο που είναι καθολικό και που ανήκει στην υγεία: το παίξιμο διευκολύνει την ανάπτυξη και συνεπώς την υγεία"  D.W.Winnicott,1971

Στην παιγνιοθεραπεία, το παιχνίδι (το φυσικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας του παιδιού) λειτουργεί σαν μια συμβολική διαδικασία. Το παιδί δημιουργεί εικόνες, ιστορίες, δραματικό παιχνίδι, παίζει με διάφορα αντικείμενα και παιχνίδια. Αυτή η συμβολική φύση του παιχνιδιού δημιουργεί για το παιδί μια απόσταση ασφαλείας από τα βιώματά του.


Ο θεραπευτής προκειμένου να προσφέρει αυτή την εμπειρία στο παιδί, θα δομήσει τη θεραπεία έτσι ώστε το παιδί να κατανοεί σαφώς το νόημα του παιχνιδιού μαζί του, να γνωρίζει τους κανόνες αλλά και να θέλει να συμμετέχει. Ο θεραπευτής το βοηθάει να επεξεργαστεί κεντρικά θέματα ζωής που το απασχολούν. Μέσω των ειδικών παρεμβάσεων διασαφηνίζονται κάποια γεγονότα που έχουν ερμηνευτεί για τη ζωή του παιδιού κι έτσι αν χρειάζεται, διερευνούνται, τροποποιούνται, εξαλείφονται ή επαναδιοργανώνονται.


Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα μοντέλο μη
κατευθυντικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, που απευθύνεται σε παιδιά (προσχολικής & σχολικής ηλικίας) και εφήβους  και εντάσσεται στις Θεραπείες μέσα από την Τέχνη.
_________________________________________


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού