Ερωτήσεις - Λογοθεραπεία - Αποκατάσταση διαταραχών ομιλίας σε παιδιά & ενήλικες

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γιατί είναι σημαντική η λογοθεραπεία;


Σε περίπτωση όπου το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες ή καθυστέρηση στην εξέλιξη της ομιλίας και του λόγου είναι σημαντικό να βοηθηθεί άμεσα ώστε να αποφθεχθούν επιπρόσθετα προβλήματα στο μαθησιακό, γνωστικό αλλά και συναισθηματικό τομέα.
Αρκετά παιδιά αλλά και ενήλικες που δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους νιώθουν μειονεκτικά και αρκετές φορές απομονώνονται επειδή δυσκολεύονται να εκφράσουν και να μοιραστούν με τους άλλους τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.


Για ποιο λόγο το παιδί μου έχει περιορισμένο λεξιλόγιο;


Η χρήση περιορισμένου λεξιλογίου, αναλογικά με την ηλικία του παιδιού, υποδεικνύει, κατά κύριο λόγο, προβλήματα λόγου. Αυτό συνήθως συμβαίνει διότι το παιδί είτε δεν γνωρίζει είτε δυσκολεύεται ή χρειάζεται περισσότερο χρόνο ώστε να βρει την κατάλληλη λέξη και να την συγκρατήσει στη μνήμη του. Επομένως, χρησιμοποιεί μόνο οικείες και απλές λέξεις.Το παιδί μου δεν μιλάει καθόλου ενώ καταλαβαίνει τους άλλους. Τι φταίει;


Σε αρκετά παιδιά προσχολικής ηλικίας παρουσιάζεται απουσία ομιλίας. Συχνότερη αιτία είναι η ύπαρξη κάποιας δυσκολίας στον προγραμματισμό αλλά και στον συντονισμό των αρθρωτικών κινήσεων που είναι απαραίτητες για την παραγωγή της ομιλίας. Μέσω της λογοθεραπευτικής παρέμβασης αυτή η δυσκολία μπορεί να αποκατασταθεί και η εξέλιξη του παιδιού να είναι φυσιολογική.


Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε λογοθεραπευτή;


Για να μπορέσει ένας γονιός να καταλάβει πότε πρέπει να απευθυνθεί σε ένα Λογοθεραπευτή είναι βασικό να γνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του.
Κατά κύριο λόγο πρέπει να απευθυνθείτε σε λογοθεραπευτή όταν:
• 1 έτους, δεν επαναλαμβάνει συλλαβές
• 1,5 ετών, δεν χρησιμοποιεί λέξεις
• 2 ετών, δεν εκτελεί απλές εντολές (π.χ. πιάσε την μπάλα, φέρε το ποτήρι)
• 2,5 ετών, δεν χρησιμοποιεί απλές προτάσεις, δεν κατανοεί ερωτήσεις, λέει ελάχιστες λέξεις
• 3 ετών, δεν σχηματίζει προτάσεις
• 4 ετών, δυσκολεύεται να προφέρει όλα τα σύμφωνα
• 5 ετών, δυσκολεύεται να προφέρει φωνήματα, δεν χρησιμοποιεί γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες.


Επιπλέον, αρκετές φορές ενημερώνουν και οι νηπιαγωγοί ότι το παιδί χρειάζεται λογοθεραπευτική αξιολόγηση χωρίς αυτό να σημαίνει πάντα ότι υπάρχει πρόβλημα.
Σίγουρα όμως μια αξιολόγηση της ομιλίας του παιδιού από Λογοθεραπευτή προλαμβάνει τυχόν δυσκολίες._________________________________________

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού