Ενήλικες - Λογοθεραπεία - Αποκατάσταση διαταραχών ομιλίας σε παιδιά & ενήλικες

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διαταραχές


Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή μια κρανιο-εγκεφαλική κάκωση, μπορούν να προσβάλλουν το κέντρο λόγου του εγκεφάλου, και να δημιουργήσουν βλάβη στον μηχανισμό της ομιλίας. Οι συνέπειες εξαρτώνται από το σημείο, το είδος και το μέγεθος της νευρολογικής βλάβης.

Δυσαρθρία


Προκαλείται  από νευρομυϊκές ανωμαλίες στη δομή και στη λειτουργία των οργάνων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της ομιλίας. Η δυσαρθρία  επηρεάζει ένα ή και περισσότερα υποσυστήματα της ομιλίας: άρθρωση - αναπνοή – αντήχηση – προσωδία – φωνή. Με αποτέλεσμα οι ασθενής να παρουσιάζουν δυσκολία στην άρθρωση και σε ορισμένες περιπτώσεις σιελόρροια.


Δυσπραξία


Είναι μια διαταραχή του προγραμματισμού και της εκτέλεσης  των αρθρωτικών κινήσεων.  Τα άτομα με δυσπραξία ομιλίας συνήθως αντικαθιστούν, αλλοιώνουν ή παραλείπουν φωνήματα (σύμφωνα, φωνήεντα) και ενώ μπορούν να πουν αυθόρμητα μία λέξη δυσκολεύονται να την πουν με εντολή ή με μίμηση.

Αφασία


Είναι η δυσκολία του ατόμου να κατανοήσει ή να χρησιμοποιήσει το λόγο. Η σοβαρότητα της αφασίας διαφέρει από άτομο σε άτομο, και τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από μια μικρή δυσκολία ανεύρεσης λέξεων έως μια σοβαρή δυσκολία ομιλίας (www.aphasia.gr). Ορισμένες δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα με αφασία είναι στην: κατανόηση της ομιλίας, ανάγνωση, γραφή, προφορική έκφραση.


_________________________________________


Πάρκινσον / Parkinson


Η νόσος του Parkinson είναι μια εξελικτική νευρολογική διαταραχή. Σχετίζεται με την απώλεια της ικανότητας του οργανισμού να παράγει ή να αποθηκεύσει ντοπαμίνη. Ορισμένα χαρακτηριστικά της ομιλίας των ατόμων με Πάρκινσον είναι: αδύναμη φωνή με τρέμουλο, κακός συντονισμός αναπνοής και φώνησης, αδύναμες εισπνοές και εκπνοές, αργή άρθρωση.


Σκλήρυνση κατά Πλάκας


Είναι μια ασθένεια του Νωτιαίου Μυελού, η οποία δημιουργείται από φλεγμονές στο νωτιαίο μυελό, στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Χαρακτηρίζεται από απώλεια μυελίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα (απομυελινωτικό νόσημα). Βασικά Συμπτώματα:
α)Αισθητηριακά (αντίληψη– μνήμη – κατανόηση – μάθηση – κρίση) β) Κινητικά (αταξία)
γ)Λόγου και Επικοινωνίας (δυσαρθρία – δυσκαταποσία) – διότι επηρεάζονται οι μύες της άρθρωσης και της κατάποσης.


Άνοια


Η Άνοια (Dementia) είναι ένα επίκτητο νευρολογικό σύνδρομο το οποίο σχετίζεται με την σταδιακή απώλεια των επικοινωνιακών και των γνωστικών λειτουργιών του ατόμου. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην συμπεριφορά του ατόμου είναι μεγάλες. Η συχνότητα εμφάνισης της άνοιας αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία. Στις ηλικίες 65-69 ετών, το ποσοστό εμφάνισης είναι περίπου 2%, στα άτομα ηλικίας 75-79 ετών αυξάνεται σε 5% και στις ηλικίες 85-89 ξεπερνά το 20%. Τα άτομα με άνοια παρουσιάζουν προβλήματα κατονομασίας, κατανόησης λεξιλογίου και  κάνουν σημασιολογικά λάθη. Τα προβλήματα  στην επικοινωνία οφείλονται κυρίως στην απώλεια των σημασιολογικών πληροφοριών._________________________________________

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού