Νόσος Alzheimer - Λογοθεραπεία - Αποκατάσταση διαταραχών ομιλίας σε παιδιά & ενήλικες

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΑρθρογραφίαΗ “νόσος Alzheimer’’ είναι μια εκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου, που προκαλεί την καταστροφή μεγάλου αριθμού νευρικών κυττάρων. Η νόσος αυτή αποτελεί τη βασικότερη αιτία πρόκλησης άνοιας στον άνθρωπο, επηρεάζοντας τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν σημαντικές λειτουργίες όπως η σκέψη, η ομιλία, η μνήμη και η συμπεριφορά. H ηλικία είναι ο βασικότερος παράγοντας κινδύνου, όσο αυξάνεται τόσο διογκώνεται η πιθανότητα προσβολής από τη νόσο.
Η εμφάνιση της ασθένειας, η σοβαρότητα, η ταχύτητα επιδείνωσης, η διαδοχική εκδήλωση των συμπτωμάτων και η προοδευτική αποδόμηση της προσωπικότητας, διαφέρουν σημαντικά από ασθενή σε ασθενή.

Μερικά από το πιο συνηθισμένα συμπτώματα ή καταστάσεις:

Δυσκολία στην αναγνώριση συγγενών ή φίλων
Ανικανότητα απομνημόνευσης ονομάτων, αντικειμένων και ημερομηνιών
Μνήμη με ελλείψεις
Αδυναμία αυτοσυντήρησης
Υποδομημένη σκέψη & ομιλία
Αποπροσανατολισμός
Αδυναμία συγκέντρωσης &εκτέλεσης απλών εντολών
Καταθλιπτικά συμπτώματα

Λογοθεραπεία

Ο λογοθεραπευτής ως προς τη νόσο Alzheimer κατέχει μία σημαντική κι αναπόσπαστη θέση στην βοήθεια του ασθενούς να παραμείνει σε ένα βασικό επίπεδο.

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση και παρέμβαση είναι βασική για την πορεία της νόσου.

Ο λογοθεραπευτής ασχολείται με:

τη σημασιολογική μνήμη
τους τομείς της πραγματολογίας
τους τομείς της σημασιολογίας
τους τομείς της σύνταξης
τους τομείς φωνολογίας
την κατανόηση του προφορικού λόγου
την προφορική έκφραση
την κατανόηση κι έκφραση του γραπτού λόγου (ανάγνωση και γραφή)
τις γνωστικές λειτουργίες
τη μη λεκτική επικοινωνία (μορφασμούς, χειρονομίες, βλεμματική επαφή),
γενικά την επικοινωνία (χρήση του λόγου)
την κατάποση

Η θεραπεία στοχεύει:

στη καθημερινή επικοινωνία
αναπτύσσοντας κι ενθαρρύνοντας θέματα προς συζήτηση και κοινωνικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους
στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας του ατόμου
στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
στη συντήρηση των ικανοτήτων κατανόησης και έκφρασης του λόγου


Κέλλυ Κολοβέα - Λογοθεραπεύτρια
Βιβλιογραφία:

Neurology Atlas, 2004
Mayo Clinic Guide Alzheimer's Disease, 2009


_________________________________________ 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού